AR-DV1 FIRMWARE (SYSTEEM) UPDATES:

Om de firmware (systeem)-updates uit te voeren, raadpleegt u AR-DV1 Firmware Update Procedures .
Lees eerst de volgende voorzorgsmaatregelen en aanvullende opmerkingen om de update uit te voeren.
Als uw browser het downloaden van het firmware bestand formaat (xxxx.DV2 of xxxx.DV1) niet toestaat, download dan de gezipte versie (inclusief .DV1- en .DV2-bestanden) en pak het firmwarebestand daarna uit.

VOORZORGSMAATREGEL:
Schakel de SD-kaart niet uit en trek er niet aan tijdens het updaten.
Een onderbreking tijdens het updaten kan een storing in het herschrijven van gegevens veroorzaken, en uw AR-DV1 kan niet meer normaal functioneren of schade aan de ontvanger veroorzaken.
Nieuwe SD- of SDHC-kaart (meer dan 128 MB geheugen) is vereist.
Als u een gebruikte SD/SDHC-kaart gebruikt, zorg er dan voor dat u de SD/SDHC-kaart formatteert met de juiste SD-kaart formatter , aangezien de Windows-formatter in sommige gevallen een incompatibele formattering naar de AR-DV1 kan veroorzaken.
Pak na het downloaden het zipbestand uit en kopieer alleen het firmwarebestand ".DV1" of ".DV2" naar de hoofdmap van uw SD/SDHC-kaart.
Nadat de firmware-update (systeem) is voltooid, start de AR-DV1 het systeem automatisch opnieuw op. Als er geen herstart wordt waargenomen, schakelt u de AR-DV1 uit door de VOL-knop een tijdje ingedrukt te houden. Zet de AR-DV1 weer AAN om de nieuwe firmware (systeem) in te schakelen.BELANGRIJK!

Deze firmware-update wist al uw kanaal-, bank- en configuratie-geheugen gegevens. Het is daarom aan te raden om een back-up te maken op SD-kaart zoals beschreven in hoofdstuk 5-2 van de gebruikershandleiding, en deze gegevens te herstellen na de firmware-update.
De update procedure duurt ongeveer 90 seconden. De update procedure mag in geen geval worden onderbroken door de ontvanger uit te schakelen, de SD-kaart te verwijderen of de stroom uit te schakelen! De plotselinge onderbreking van de procedure zal waarschijnlijk het systeemgeheugen beschadigen en daardoor de ontvanger blokkeren. Deze actie valt niet onder de garantie.

Er zijn twee verschillende bestanden voor twee verschillende printplaat versies (functies en prestaties zijn hetzelfde).Voor ontvangers met serienummers 09523001 en hoger, gebruik de firmware met de extensie .DV2 Voor ontvangers met serienummers
onder 09523001, gebruik de firmware met de extensie .DV1 welke firmware-extensie u moet gebruiken. Als veiligheidskenmerk zal de ontvanger alleen firmware weergeven en accepteren die compatibel is met de printplaat versie, maar probeer NIET de bestandsnaam of extensie van de firmware te wijzigen! Proberen een niet-compatibele firmware-update te forceren, zal de ontvanger waarschijnlijk blokkeren. Deze actie valt niet onder de garantie.

Als je een bug wilt melden, stuur dan de systeem- en geheugen gegevens van je ontvanger (zie handleiding hoofdstuk 5.2)
naar mail@aorja.com met als onderwerp: AR-DV1 bug report.
Beschrijf in detail onder welke omstandigheden het probleem zich voordoet. LCD-schermafbeeldingen of een korte video
kunnen ook erg nuttig zijn. 

Bedankt!Producten Versie Laatste update Bestand
AR-DV1 AR-DV1-ontvanger firmwareversie 2205A Update 16 september 2022

Downloaden Firmware: (819kB) .DV2 (766kB) .DV1 (1MB) .ZIP
USB DRIVER: CP210x_Windows_Drivers.zip (v.6.7.4) (3,9 MB) ZIP
AR DATA-EDITOR:Een handige browsergebaseerde geheugengegevenseditor 
voor de AR-DV1- en AR-DV10-ontvangers 

AR-DV1 FIRMWARE-UPDATE v2205A uitleg in het Nederlands LINK

AR-DV10 FIRMWARE (SYSTEEM) UPDATES
Als uw browser het downloaden van het firmware bestand formaat (xxxx.D10) niet toestaat, download dan de gezipte versie en pak het firmwarebestand daarna uit.

Raadpleeg uw handleiding hoofdstuk 13 "Firmware update " voor volledige instructies over het *veilig* updaten van de firmware van uw ontvanger.

Als je een bug wilt melden, stuur dan de systeem- en geheugen gegevens van je ontvanger (zie handleiding hoofdstuk 12)
naar mail@aorja.com met als onderwerp: AR-DV10 bug report.
Beschrijf in detail onder welke omstandigheden het probleem zich voordoet. LCD-schermafbeeldingen of een korte video
kunnen ook erg nuttig zijn. Bedankt!

AR-DV10: 
AR-DV10-ontvanger firmwareversie 2207A Update 6 februari 2024 
Downloaden: (1MB) .D10 Downloaden: (590kB) .ZIP

AR-DV10 FIRMWARE-UPDATE v2205A uitleg in het Nederlands LINK

Bijgewerkt!
LOG EXTRACT: 
Toegang tot opname logboeken en afspelen van audiobestanden op pc. 
( Nieuwe v.8E met ondersteuning voor Tetra T-TC en GSSI) 
(488kB) ZIP 

UPDATE-TOOL
Hulpprogramma om de firmware-update procedure te ondersteunen wanneer er een probleem was tijdens de firmware-update en het menu en de knoppen van de ontvanger niet meer reagere.
Update-tool (446kB) ZIP

AR DATA-EDITOR:
Een handige browsergebaseerde geheugen gegevens editor voor de AR-DV1- en AR-DV10-ontvangers.
AR DATA-EDITOR 

Software gebruiksaanwijzingen scanner frequenties enz enz.
AOR ontvangers voor alle type LINK
Uniden Bearcat ontvangers voor alle type LINK

Repeater's in Nederland LINK
Luchtvaart frequenties LINK
Marifoon frequenties LINK
Wielerwedstrijden frequenties LINK
F1 Circuit Zandvoort frequenties LINK
Rampenbestrijdingsnet 3A frequenties LINK
Emergency Frequencies LINK
CTCSS Regio Code LINK
Frequentie bestanden Nederland LINK

TECSUN:
De Tecsun PL-990X heeft Bluetooth via een verborgen menu.
Als de ontvanger uit staat moet je de PC/MP3 toets vasthouden om Bluetooth in te schakelen. LINK
Winkelwagen
Scroll naar boven